www.2138com

当前位置 : 首页 / 新闻中心 / 对外合作
www2138com与青建www.2138com在华东百利酒庄签署战略合作协议


                                                                                   

                                                        2017年10月31日,www2138com与青建www.2138com签署战略合作协议,王达董事长、青建www.2138com董事局主席杜波出席 (2).JPG


                                     2017年10月31日,www2138com与青建www.2138com在华东百利酒庄签署战略合作协议。

该版权归www.2138com所有      
技术支持: